TREBIŠOV – ETND 2017

 

PONDELOK 08. 05. 2017 o 09:30 hod.

TANCOVANIE S BÁBATKAMI – otvorená hodina

  • MsKS 1. poschodie – „učebňa“
  • vstup zdarma

 

UTOROK 09. 05. 2017 o 09:30 hod.

BESEDA „Ako mi nosenie uľahčuje život“

  • Mestská knižnica

 

PIATOK 12. 05. 2017 o 09:30 hod.

PRECHÁDZKA NOSIACICH RODIČOV S PIKNIKOM A SÚŤAŽOU

  • od MsKS do parku ku krížu, v prípade nepriaznivého počasia prechádzka od bývalej KaSS k MsKs

Na všetkých podujatiach s možnosťou vyskúšania rôznych ergonomických pomôcok na nosenie detí.

FB stránka podpornej skupiny Trebišov nosí https://www.facebook.com/TrebisovNosi/