ETND 2017

EURÓPSKY TÝŽDEŇ NOSENIA DETÍ 8. – 14. MÁJ 2017

Európsky týždeň nosenia 2017

Európsky týždeň nosenia detí 2017

Stále ťa nosím

 

Bratislava 20.04.2017 –  Nosiaci rodičia z celého Slovenska oslávia v dňoch 08. až 14. mája 2017 prvý ročník Európskeho týždňa nosenia detí. Viac ako 37 slovenských miest a zároveň vyše 26 krajín po celej Európe sa zapojí do prvého ročníka tohto podujatia, aby spoločne vytvorili európsku komunitu nosiacich rodičov.

Európsky týždeň nosenia detí (ETND) je podujatie, ktoré nadväzuje na Medzinárodný týždeň nosenia detí (MTND). Po uplynulom ročníku záujem rodičov o nosenie detí výrazne stúpol  a vznikla potreba vytvoriť nové podujatie, ktoré by sa zameriavalo práve na krajiny Európy. Založila sa európska nosiaca skupina, ktorá zorganizovala prvý ročník Európskeho týždňa nosenia detí (European Babywearing week). Jej cieľom je vytvoriť informačný, edukačný a podporný priestor pre všetkých priaznivcov ergonomického nosenia.

„Motto prvého ročníka ETND „Stále ťa nosím“ (I carry you always)  odzrkadľuje  životný štýl a postoj rodičov, pre ktorých je nosenie neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Sme preto radi, že aj Slovensko sa zapojilo do prvého ročníka ETND 2017. Naše občianske združenie Nosma poskytuje prostredníctvom svojich poradkýň nosenia rodičom potrebné informácie a zručnosti, a práve ETND je príležitosť  poukázať na výhody nosenia a jeho prospešnosť nie len pre dieťa, ale aj pre rodičov a celú rodinu,“ povedala Gabika Cabanová, predsedníčka OZ Nosma.

Programová štruktúra

Rozdiel v programovej štruktúre ETND oproti MTND je zásadný v tom, že sa nejedná len o koordináciu slovenských organizátoriek, ale spája účastníkov zo všetkých zapojených európskych krajín. Pre Medzinárodný týždeň nosenia detí sú príznačné Sprievody nosiacich rodičov v mestách a sprievodný program v materských a rodinných centrách, ktorý pozostáva väčšinou z uzatvorených prednášok o ergonomickom nosení. Naopak, počas ETND sa budú konať Nosiace pikniky spolu s prednáškami a ukážkami nosenia, cvičením a tancovaním s bábätkom v šatke. Keďže sa budú konať na verejných miestach, budú prístupné aj širšej verejnosti, a vytvorí sa tak priestor získať informácie o nosení aj nenosiacim rodičom.

Počas ETND sa budete môcť zapojiť do regionálnych súťaží, ale aj do celoslovenskej súťaže o vecné ceny, ktorá bude prebiehať prostredníctvom webovej stránky OZ Nosma www.nosma.sk.

Zavŕšením  programu bude Festival Nos! V Banskej Bystrici, ktorý sa bude konať 13. mája 2017 v priestoroch Misijného Domu.

„Počas festivalu Nos! (Festival aktívnych rodičov), chceme dať rodinám námet, ako ďalej žiť aj po narodení detičiek v súlade s pohybom, tancom a aktivitami, ktoré boli pre nich dovtedy samozrejmé. Pre návštevníkov je pripravená okrem programu aj bohatá účasť predajcov s nosičskými pomôckami a oblečením a na záver veľkolepá tombola,“ ozrejmila Petra Hlásna, organizátorka festivalu.

Všetky informácie o pripravovaných programoch v zapojených mestách a regionálne skupiny nosenia budú k dispozícii na stránke OZ Nosma www.nosma.sk a vo Facebook skupine Európsky týždeň nosenia detí Slovensko.

Počas tohto týždňa môžete pridávať na sociálne siete svoje nosiace fotografie s oríslušným označením:

pre FACEBOOK  je to hashtag #EBW2017

Instagram (@EuropeanBabywearingWeek)

Twitter (@EuBWweek)

Tlacova sprava ETN 2017.docxTešíme sa na Vás

OZ Nosma

Zapojené mestá:


Banská Bystrica – www.facebook.com/groups/nosimeBB/?fref=ts
Bratislava – www.facebook.com/groups/510549892424770
Čadca – https://www.facebook.com/groups/408103629526252/?fref=ts
Chorvátsky Grob – https://www.facebook.com/maminuzlik/
Dolný Kubín – www.facebook.com/groups/1702350289989619
Dubnica nad Váhom – www.facebook.com/groups/280511358956271/?fref=ts
Gelnica – www.facebook.com/groups/1564828387141410/?fref=ts
Handlová – www.facebook.com/groups/1317817881616082
Humenné – https://m.facebook.com/profile.php?id=328388550885695
Írsko – www.facebook.com/groups/1761436327475254
Komárno – www.facebook.com/groups/1419121848386300
Košice – www.facebook.com/groups/302537336603371
Levice – https://www.facebook.com/groups/1530158140609230/?ref=bookmarks
Liptovský Mikuláš – www.facebook.com/groups/516314825172613/
Lučenec – https://www.facebook.com/groups/1054677157960717/?fref=ts
Martin – www.facebook.com/groups/892976587391499/?fref=ts
Michalovce – https://m.facebook.com/profile.php?id=240563246303593
Nesvady – www.facebook.com/groups/995660127235555/?fref=ts
Nitra – www.facebook.com/groups/398701330281839/?fref=ts
Nováky – www.facebook.com/groups/1317817881616082
Nové Zámky – www.facebook.com/groups/1618210251780737/?fref=ts
Partizánske – www.facebook.com/groups/1483549221968904/?fref=ts
Piešťany – www.facebook.com/groups/1487280334878526/?fref=ts
Prešov – www.facebook.com/groups/1407309769574785 
                      https://nosimedetivpresove.wordpress.com/
Prievidza – www.facebook.com/groups/1317817881616082
Púchov –
Ružomberok – https://m.facebook.com/profile.php?id=330288643979485
Sečovce
Senica – https://www.facebook.com/groups/876247769129786/
Sliač – https://www.facebook.com/groups/447893885405716/?fref=ts
Spišská Nová Ves – https://www.facebook.com/groups/242554002620641/
Stará Ľubovňa
Šaľa – www.facebook.com/groups/461030914094272/

Topoľčany – www.facebook.com/groups/199479477068077
Trebišov – https://www.facebook.com/TrebisovNosi/
Trenčín – www.facebook.com/groups/666401026797095/?ref=bookmarks
Trnava – www.facebook.com/groups/nosenie.deti.trnava/?fref=ts
Vranov nad Topľou – https://www.facebook.com/groups/891095724278266/?fref=ts
Zvolen – www.facebook.com/groups/265259010493293/?fref=ts
Žiar nad Hronom – https://www.facebook.com/groups/477264915768532/
Žilina – www.facebook.com/groups/1571468469787887/?fref=ts