Súťaž k ETND 2017

V rámci Európskeho týždňa nosenia detí 2017, sme pre Vás pripravili súťaž o krásne ceny v celkovej hodnote 709,09 Eur.

Ceny do súťaže venovali:   

loga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vyhodnotenie súťaže:

Vyžrebované čísloVýhraMeno a priezvisko
1076Šatka na nosenie detí Sestrice Herbs November s merinom vo veľkosti 6Zuzana Ilčíková
18Yaro Elvish Tardis-Blue Natural Seacell 4,6 mAlexandra Kucharikova
1046Šatka Storchenwiege v hodnote veľkosť 6Zdenka Šefranková
403Loktu She Cran Berry vel. 6, druhá akosťKatarína Ondrušová
15Nona Juno Lucina vo veľkosti 6Alexandra Cerovská
1072Ring Sling  YARO Ring Sling Quantum Light BlueZuzana Hudecová
746Onbuhimo  LennyLamb Onbu OrangeMiriam Farkašová
1014Crossbody taška s kľúčenkou so šatkovinou yako yakoVeronika Smininova
816Mini Zumbucca s bábikou zo šatkovinyNikoleta Jedličková
172Prechodná ochranná kapsaErika Hrivnáková

Podmienky súťaže:

Kto môže súťažiť?
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci rodičia alebo budúci rodičia, ktorým je sympatické nosenie detí, ktorí svoje deti nosia alebo plánujú nosiť. Fyzická účasť na programe Európskeho týždňa nosenia detí (ETND) nie je nutnou podmienkou k účasti na súťaži. Zapojiť sa môže každý len raz. Z účasti na súťaži sú vylúčení sponzori súťaže, osoby zodpovedné za priebeh žrebovania a ich rodinní príslušníci.

Ako sa prihlásiť?
Do súťaže sa prihlásite vyplnením súťažného formulára TU a správnou odpoveďou na súťažnú otázku.

Do kedy sa dá súťažiť?
Súťaž končí v nedeľu 14. mája 2017 o 23:59 hod.

Kedy bude žrebovanie?
Žrebovať budeme v pondelok 15. mája 2017

O aké ceny hráme?

ceny kolaz

 

PoradieVýhraHodnota v €
1Šatka na nosenie detí Sestrice Herbs November s merinom vo veľkosti 6136
2Yaro Elvish Tardis-Blue Natural Seacell 4,6 m85
3Šatka Storchenwiege v hodnote veľkosť 682
4Loktu She Cran Berry vel. 6, druhá akosť79,05
5Nona Juno Lucina vo veľkosti 662,04
6Ring Sling  YARO Ring Sling Quantum Light Blue58
7Onbuhimo  LennyLamb Onbu Orange54
8Crossbody taška s kľúčenkou so šatkovinou yako yako54
9Mini Zumbucca s bábikou zo šatkoviny50
10Prechodná ochranná kapsa49

Organizátor súťaže
Súťaž organizuje OZ Nosma, sídlom na Rudlovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42392748, kontakt: oznosma@gmail.com, tel: 0905 103 029

Odovzdanie výhry
Mená výhercov budú zverejnené na stránkach www.nosma.sk a na FB stránkach ETNDSlovensko do 5 dní od vyhodnotenia súťaže. O výhre bude účastník informovaný emailom. Výherca má 3 dni na to, aby oznámil organizátorovi svoje kontaktné údaje. Výhra bude zaslaná na poštovú adresu výhercu do 10 dní od zverejnenia zoznamu výhercov. Výherca stráca právo na získanie výhry ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do desiatich dní od vyžrebovania alebo výherca výhru neprevezme. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

Zodpovednosť organizátora
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám.

Spracovanie osobných údajov
Účastník zapojením sa do súťaže zároveň dáva súhlas, aby mu organizátor zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií. Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na vopred neurčenú dobu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na oznosma@gmail.com

Facebooktwittergoogle_pluspinterest