Kto nosí, vyhráva! 2019

Opäť súťažíme o krásne nosičské ceny! 

 

O čo hráme?

ceny

Cena       Sponzor                           Výhra                                          Hodnota
   1.          Sestrice                      Šatka Poppy White veľkosť 5               132 €
   2.          Icuska                         Nosičský kabátik                                  115 €
   3.          Šátko Mánie               Šatka Yaro Foxes veľkosť 5                 102 €
   4.          AnaKalis Slovakia      Srdcofka – taška 3v1, podľa výberu        95 €
   5.          Mama MiLi                 Oversize Mikina                                      76 €
   6.          Nosíme v šatke          Šatka Nona veľkosť 5                             73 €
   7.          Lienočka                     Nosičský sveter LadyBug                       69 €
   8.          Ekodieťa                     Šatka Yaro La Fleur veľkosť 5                68 €
   9.          Žužleme                     Sada doplnkov                                        50 €

 

 Ceny do súťaže venovali naši partneri:

partneri hlavna sutaz

 

Kto môže súťažiť?
Do súťaže sa môže zapojiť každý, komu je sympatické nosenie detí. Súťažiť môžu len dospelé osoby. Zapojiť sa môže každý len raz. Z účasti na súťaži sú vylúčení partneri súťaže, osoby zodpovedné za priebeh žrebovania a ich rodinní príslušníci.

Ako sa prihlásiť?
Do súťaže sa prihlásite vyplnením súťažného formulára a správnou odpoveďou na súťažnú otázku.

Do kedy sa dá súťažiť?
Súťaž končí v nedeľu  12.mája 2019  o 23:59 hod. – Prihlasovanie do súťaže je ukončené

Kedy bude žrebovanie?


Žrebovať budeme v pondelok 13. mája 2019

Organizátor súťaže
Súťaž organizuje OZ Nosma, sídlom na Rudlovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42392748, kontakt: oznosma@gmail.com, tel: 0905 103 029

Odovzdanie výhry
Mená výhercov budú zverejnené na stránkach www.nosma.sk a na FB stránkach MTND a ETND Slovensko do 5 dní od vyhodnotenia súťaže. O výhre bude účastník informovaný emailom. Výherca má 3 dni na to, aby oznámil organizátorovi svoje kontaktné údaje. Výhra bude zaslaná na poštovú adresu výhercu do 10 dní od zverejnenia zoznamu výhercov. Výherca stráca právo na získanie výhry, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do desiatich dní od vyžrebovania alebo výherca výhru neprevezme. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

Zodpovednosť organizátora
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám.

Spracovanie osobných údajov
Účastník zapojením sa do súťaže zároveň dáva súhlas, aby mu organizátor zasielal informačné materiály týkajúce sa ergonomického nosenia detí a aktivít organizátora. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií. Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie informácií o pripravovaných podujatiach a novinkách v súvislosti s nosením detí. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na 3 roky od konania súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na oznosma@gmail.com.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest