Šatka pre podporku

Jedinečný projekt pre podporné skupiny nosenia

O čo ide?

OZ Nosma má k dispozícii niekoľko kusov babyšatiek Natibaby WrapMania Papilio Iceland, v.5, ktoré nám venoval náš hlavný partner MTND 2016 – ŠátkoMánie.cz.
Tieto šatky chceme rozdeliť do najaktívnejších regionálnych podporných skupín, aby slúžili poradkyniam k výučbe viazania a podpore nosenia detí na Slovensku.

natibaby-wrapmania-papilio-iceland

Kto sa môže zúčastniť?

Do tejto aktivity sa môžu zapojiť podporné skupiny nosenia detí (PSND), ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

  • PSND má jedného vedúceho člena (lektorku nosenia), ktorá skupinu zastupuje v súťaži
  • PSND funguje minimálne 6 mesiacov
  • PSND organizuje pravidelné alebo nepravidelné reálne stretnutia pre nosiacich rodičov (nestačí virtuálna skupina na sociálnych sieťach)
  • PSND sa aktívne zapája do programu Medzinárodného týždňa nosenia detí
  • PSND nemusí byť inštitúcia ani občianske združenie.

 

Ako sa prihlásiť?

Je potrebné splniť obidva nasledujúce body:

  • Vyplniť registračný formulár
  • Zverejniť na facebooku minimálne jeden verejný príspevok s fotografiou zo života vašej skupiny a označiť ho názvom skupiny a hashtagmi #satkaprepodporku a #wrapmania. Z príspevku musí byť zrejmé o ktorú podpornú skupinu sa jedná (musí obsahovať názov skupiny alebo mesto).

PSND sa môžu prihlasovať do 20.10.2016 – tj. do tohto dátumu musia byť splnené obidve podmienky.

Podľa čoho sa budeme rozhodovať, komu šatku pošleme?

Šatky získajú najaktívnejšie nosiace skupiny, ktoré nás presvedčia, že šatku naplno využijú. Počet členov skupiny nie je rozhodujúci. Budeme sa rozhodovať na základe vyplnených formulárov a zverejnených fotografií. Čím aktívnejšie a kreatívnejšie vediete vašu skupinu, tým vyššia je vaša šanca na získanie šatky.

Najlepšie/najoriginálnejšie nápady ako propagovať nosenie detí uvedieme aj verejne.

Čo je ešte potrebné vedieť?

Šatka zostáva po celý čas majetkom OZ Nosma a v prípade, že podporná skupina zanikne alebo prestane vykonávať aktívnu podpornú činnosť, budeme si nárokovať vrátenie šatky. Šatky sú NEPREDAJNÉ.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest