O projekte ŠPUNTI

Nový projekt OZ Nosma – festival aktívnej rodiny

Už štyri roky sa zaoberáme podporou nosenia a nosiacich rodičov. Uvedomujeme si, že nosenie detí, je len jednou malou časťou výchovy a chceli by sme rozšíriť naše pole pôsobnosti aj na ostatné oblasti späté s rešpektujúcim rodičovstvom a zdravým životným štýlom.

Našim prvým projektom zameraným komplexne na rodičovstvo je podujatie ŠPUNTI – Festival aktívnej rodiny, ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici v dňoch 18. – 19. augusta 2017 v areáli Auly Zdravotníckej Univerzity. 

spunti logo

Hlavnou myšlienkou festivalu ŠPUNTI je podporiť pevné vzťahy v rodinách prostredníctvom spoločných zážitkov a zároveň vytvoriť možnosť prezentácie pre organizácie, ktorých činnosť je spätá s rodinami, deťmi a aktívnym životným štýlom. Festival spája výstavu, vzdelávanie a zážitky do jedného komplexného celku.

Ciele festivalu

  • vytvárať príležitosti pre aktívne trávenie voľného času s deťmi pohybom alebo hrou
  • podporovať pevné vzťahy v rodinách prostredníctvom spoločne prežitého času
  • zvyšovať informovanosť verejnosti o zdravom životnom štýle a zodpovednom prístupe k výchove detí
  • sprostredkovať rodinám informácie o možnostiach vzdelávania a mimoškolských aktivít v regióne.

Koncept festivalu

Výstavná časť – na festivale sa budú prezentovať podnikatelia aj neziskové organizácie, ktorých činnosť úzko súvisí s deťmi, výchovou a aktívnym životným štýlom. Všetkých vystavovateľov spája úprimný záujem o budúcu generáciu.

Vzdelávacia časť – obsahuje odborné prednášky, konzultácie a interaktívne workshopy určené pre celé rodiny.

Zážitková časť – je zameraná na najmenších účastníkov festivalu. Pripravené sú divadelné aj tanečné predstavenia, tvorivé dielničky, netradičné športové aktivity aj oddychová zóna pre bábätká.

Tešíme sa na Vás v Banskej Bystrici.

Pre obchodných partnerov: kliknite pre vyžiadanie informácií o podmienkach účasti.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest